Behandling av karies

Ett litet kariesangrepp kan läka om förutsättningarna är de rätta. Blir det däremot större måste karies tas bort av en tandläkare och hålet måste lagas.

Ett litet kariesangrepp kan läka om förutsättningarna är de rätta. Blir det däremot större måste karies tas bort av en tandläkare och hålet måste lagas. Den bästa tanden är alltid den olagade. Därför är det förstås bra om du sköter dina tänder rätt så att du slipper hål. Med rätt behandling kan början till hål läka ut.

Karies upptäcks vid tandläkarbesöket

Alla hål syns inte med blotta ögat. Därför använder tandläkaren sig av röntgen. På röntgenbilderna syns ibland mörkare områden som är början till hål. Numera lagar man inte alltid sådana kariesangrepp. Patienten rekommenderas istället olika åtgärder som kan hjälpa till att läka tanden. Fluorbehandling, förbättrad rengöring mellan tänderna och ändrade kostvanor är exempel på åtgärder.  Början till ett hål ska dock ses som en varningssignal. Det råder obalans i munnen. Om detta inte förändras kommer troligen fler hål att uppstå.

Hålet blir större

När karies når det mjukare dentinet, som finns under emaljen, är hålet ett faktum och måste lagas. Om kariesangreppet når ända in till pulpan dör den och bakterierna kan fortsätta genom rotkanalerna och ut mot käkbenet. Ofta får du tandvärk, men inte alltid. En rotbehandling kan göra tanden fri från bakterieinfektion.