Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag öppet visar sin företagsfakta. Vi vill gärna bidra till transparens och öppenhet och har därför kompletterat vår hemsida med nedanstående information:

Tigran Capital AB (Tandhälsan i Eskilstuna) bedriver allmäntandvård. Vi på Tandhälsan strävar efter att skapa förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.

Vi jobbar kontinuerligt med förbättringsarbete i omhändertagande, kvalité och omsorg. Vi har möten och arbeten i kvalitetsarbete, rutiner och har fördelat ansvarsområden.

För personer med funktionshinder finns hiss samt anpassad wc. För mer info om hissens storlek ring eller maila. Vi bedriver allmäntandvård i godkända lokaler för joniserande strålning med blyskydd monterad på berörda väggar samt extra tjockt skydd i panorama röntgenrummet.

Vi gör en årlig patientsäkerhetsberättelse och en årlig strålsäkerhetsberättelse till strålsäkerhetsmyndigheten.

Kontaktuppgifter
Tigran Capital AB (Tandhälsan i Eskilstuna )
632 19 Eskilstuna
Telefon: 016-13 33 55
E-post: info@tandhalsaneskilstuna.se

Basfakta
Totalt fler än 4 100 listade patienter
Företaget bedriver allmäntandvård i Eskilstuna

Personal
Ca 8 anställda och 1 extern konsult
Kollektivavtal kommer att fortsätta att tecknas med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare
På Allabolag.se finns mer information om Tigran Capital AB
Ägare: David Karapetjan
Styrelse: David Karapetjan och Gohar Avagyan