Tandreglering

Om man som barn eller ungdom har ett bettfel som behöver korrigeras för att uppnå bra tuggfunktion kan man få kostnadsfri tandreglering. Behovet bedöms i samråd med en specialist i tandreglering (ortodontist)

På vuxna kan man oftast inte göra riktigt lika stora förändringar. Risken för viss tillbakagång när behandlingen är klar är större. Med rätt planering och behandling kan man dock uppnå fina och varaktiga resultat.